نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر
نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر

نمایشگاه خوشنویسان پیشکسوت معاصر
17الی 31تیرماه98
موزه خوشنویسی ایران

بیشتر
ششمین اجلاس جهانی صدا و چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو
ششمین اجلاس جهانی صدا و چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو

ششمین اجلاس جهانی صدا و چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو
ساختمان شهدای رادیو
زمان 2اردیبهشت 98

بیشتر
دومین رویداد روز بازاریابی دیجیتال
دومین رویداد روز بازاریابی دیجیتال

دومین رویداد روز بازاریابی دیجیتال
27و28دی ماه97

بیشتر
اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما
5آذرماه 97

بیشتر
سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
سالن اجلاس سران
3لغایت 5آذر ماه 97

بیشتر
همایش معاونان اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور
همایش معاونان اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور

همایش معاونان اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور
سالن همایشهای رازی
مهرماه97

بیشتر
همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار
همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار

همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار
22و23آبان ماه 97
سالن حجاب

بیشتر
جشنواره رسانه های سلامت دیجیتال
جشنواره رسانه های سلامت دیجیتال

جشنواره رسانه های سلامت دیجیتال
مکان سالن همایشهای بین المللی رازی
25 و 26مهرماه 97

بیشتر
سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
4لغایت 6مهرماه 97
مرکز همایشهای بین المللی رازی

بیشتر
بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
24لغایت 26 شهریور ماه 97
مرکز همایشهای بین المللی رازی

بیشتر

دسته های رویداد ها