اولين اجلاس وكيل حرفه اي

اولين اجلاس وكيل حرفه اي
سالن همايشهاي كتابخانه ملي
اسفند1399

 اسفند 23، 1399

نوزدهمين آيين پويش ره سلامت

نوزدهمين آيين پويش ره سلامت
4اسفند 99

 اسفند 10، 1399

نهمين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي مهندسي مواد و متالو‍ژي

نهمين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي مهندسي مواد و متالو‍ژي
8الي 10 مهر 99

 مهر 21، 1399

دومين همايش روزه داري اسلامي و سلامت

دومين همايش روزه داري اسلامي و سلامت
17و18بهمن 98

 اسفند 05، 1398

جشن بزرگ همراه اول

جشن بزرگ همراهي شركت همراه اول
20بهمن 98

 اسفند 05، 1398

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك آينده

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك آينده
28آذرماه 98
كتابخانه ملي ايران

 دی 17، 1398

اولين اجلاس تخصصي استرات‍‍‍‍ژي و تحليل بازار مسكن

اولين اجلاس تخصصي استرات‍‍‍‍ژي و تحليل بازار مسكن
9دي ماه 98
مركز همايشهاي شهيد بهشتي

 دی 17، 1398

چهارمين كنفرانس ملي پدافند غير عامل

چهارمين كنفرانس ملي پدافند غير عامل
21و22آبان 98
سالن همايشهاي وزارت كشور

 آبان 21، 1398

آيين تكريم و معارفه رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

آيين تكريم و معارفه رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مهرماه 98

 آبان 04، 1398

جلسه هم اندیشی روسای شعب بانک آینده سراسر کشور و مدیران ستادی

جلسه هم اندیشی روسای شعب بانک آینده سراسر کشور و مدیران ستادی
4مهرماه 98
مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی ایران

 مهر 06، 1398

دسته های اخبار