دسته     سایر افتخارات
 30 اردیبهشت 1397
فستیوال بین المللی برند

فستیوال بین المللی برند

فستیوال بین المللی برند
اردیبهشت 97
مجموعه فرهنگی و هنری نیاوران


فستیوال بین المللی برند توسط گروه همایشگران آیین ایرانیان در مجموعه کاخ نیاوران به نحو شایسته صورت پذیرفت و در پایان با اهدا تندیس از این مجموعه قدردانی شد .

دسته های افتخارات