دسته     سایر پروژه ها
 03 تیر 1396
نمايشگاه و سمينار روغن پالم مالزي

نمايشگاه و سمينار روغن پالم مالزي

نمايشگاه و سمينار روغن پالم مالزي
هتل اسپيناس پالاس


این سمینار و نمایشگاه با هدف تبادل دیدگاه های فعالان داخلی و خارجی روغن پالم و بحث و بررسی در خصوص مسائلی که این تجارت و شبکه های تجاری مرتبط را تحت تاثیر قرار می دهد، برگزار می شود.
شورای روغن پالم مالزی همچنین اعلام کرد این سیمنار و نمایشگاه باعث می شود شرکت کنندگان آخرین اطلاعات مرتبط با تجارت روغن پالم را به دست آورند. برای دستیابی به این هدف، این شورا با تشکیل تیمی از متخصصان در تلاش برای ارائه مقامالات و آخرین دستاوردهای تاثیرگذار بر تجارت روغن پالم است.

سرویس ها

دسته های پروژه ها