دسته     سایر پروژه ها
 23 مرداد 1396
اختتامیه دهمین دوره مسابقات علمی لیگ پیشگامان ایران اسلامی

اختتامیه دهمین دوره مسابقات علمی لیگ پیشگامان ایران اسلامی

اختتامیه دهمین دوره مسابقات علمی لیگ پیشگامان ایران اسلامی
مرداد ماه 96
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی


تشریفات و پذیرایی از دهمین دوره مسابقات علمی پیشگامان ایران اسلامی در مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی به نحو شایسته صورت پذیرفت

سرویس ها

دسته های پروژه ها