دسته     سایر پروژه ها
 17 مرداد 1398
سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور
پانزده مرداد ماه 98
مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تهران


پذیرایی و تشریفات از سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور، توسط گروه تشریفات آیین ایرانیان به نحو شایسته صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها