دسته     سایر پروژه ها
 25 آذر 1398
هفتمين همايش ارزيابي عملكرد

هفتمين همايش ارزيابي عملكرد

هفتمين همايش ارزيابي عملكرد
مركز همايشهاي بين المللي الزهرا
زمان:23و24آذر ماه 98


پذيرايي و تشريفات از هفتمين همايش ارزيابي عملكرد توسط گروه تشريفات آيين ايرانيان به نحو شايسته صورت پذيرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها