دسته     سایر افتخارات
 12 شهریور 1396
بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران  8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران 8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

8 تا 10 شهریور ماه 1396


پذیرایی و تشریفات بیستمین کنگره انجمن علمی اپتومتری ایران در مرکز همایشهای بین المللی رازی به نحو شایسته صورت پذیرفت و درپایان با اهدای لوح تقدیر از این مجموعه قدردانی شد .

دسته های افتخارات