دسته     سایر افتخارات
 24 خرداد 1396
دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي


اين شركت افتخار است دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران را در مركز همايشهاي بين المللي رازي به نحوه شايسته با حضور صاحب نظران در اين حوزه برگزار نموده است .

دسته های افتخارات