دسته     سایر افتخارات
 24 خرداد 1396
همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق


در پاییز ۸۶ همایش بین المللی  با عنوان چابهار ترانزیت و توسعه محور شرق با مشارکت دست‌اندرکاران و صاحبنظران بخش های خصوصی ،‌دولتی و متخصصان صنعت حمل و نقل و پژوهشگران و فعالان این بخش برگزار شد.

دسته های افتخارات