دسته     سایر افتخارات
 24 خرداد 1396
هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران

هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران

هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي


پشتيباني و تشريفات هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران مورخ 14 لغايت 16مرداد ماه سال 94در مركز همايشهاي رازي به نحو شايسته برگزار گرديد و در پايان همايش لوح تقدير دريافت شد.

دسته های افتخارات