دسته     سایر افتخارات
 24 خرداد 1396
افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك
بلوار افر يقا(جردن)


تشريفات و پشتياني افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك سال 1385

دسته های افتخارات