پشتیبانی از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور

پشتیبانی از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور
خرداد 1400

 تیر 10، 1400

نهمين سمينار سراسري جامعه اپتومتري ايران

نهمين سمينار سراسري جامعه اپتومتري ايران
مركز همايشهاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي
بهمن ماه 98

 اسفند 06، 1398

دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی
5بهمن ماه 97
سالن همایشهای بین المللی وزارت کشور

 بهمن 08، 1397

فستیوال بین المللی برند

فستیوال بین المللی برند
اردیبهشت 97
مجموعه فرهنگی و هنری نیاوران

 اردیبهشت 30، 1397

جشن فارغ التحصیلی مدیران دانش پذیر

جشن فارغ التحصیلی مدیران دانش پذیر
اسفند ماه 96
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران

 اسفند 09، 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران 8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

8 تا 10 شهریور ماه 1396

 شهریور 12، 1396

جشنواره وب ايران

جشنواره وب ايران
مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران

 خرداد 24، 1396

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي

 خرداد 24، 1396

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

پشتيباني وامور اجرايي و تشريفات بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

 خرداد 24، 1396

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك
بلوار افر يقا(جردن)

 خرداد 24، 1396

دسته های افتخارات